faculties_present_img

Ел. книги и списания

I. Електронни книги 

 

 

 

II. Електронни списания по абонамент на БИЦ

Свободен онлайн достъп от тук чрез идентификация с е-майл: library@tu-sofia.bg и парола: 111111 

     Списание PC World  България
PC World  брой 1 /2014 г. PC World  брой 7 /2014 г.
PC World  брой 2 /2014 г. PC World  брой 8 /2014 г.
PC World  брой 3 /2014 г. PC World  брой 9 /2014 г.
PC World  брой 4 /2014 г PC World  брой 10 /2014 г.
PC World  брой 5 /2014 г. PC World  брой 11 /2014 г.
PC World  брой 6 /2014 г. PC World  брой 12 /2014 г.

 

 

 

 

Copyright © 2022 ТУ-София - ЦИР