faculties_present_img

Репозиториум на ТУ

Научният репозиториум на ТУ - София
на адрес:


http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/29588

Научният репозиториум на ТУ - София функционира от края на 2018 г. и е в общата платформа „NALIS REPOSITIRY“ с още 7 институционални репозиториума. Платформата е базирана на софтуерния продукт DSpace, който е съвместим с технологиите и архитектурата на европейския облак за отворена наука. Към момента в репозиториума са обособени четири колекции:

-PROCEEDINGS OF THE TECHNICAL UNIVERSITY - SOFIA, 1995 - / ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

-МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕНИДЖМЪНТ И ИНЖЕНЕРИНГʽ

 Учебни материали:
-ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ И ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (ДЧЕОПЛ)

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ - ТУ - СОФИЯ

В репозиториума са описани и могат да се видят свободно над 600 публикации,
предимно статии, 1 сборник и учебни помагала. Изключително ценни за нашия репозиториум са колекциите „Техники и технологии в чуждоезиковото обучение и висшето образование“ (Сборник на ДЧЕОПЛ) и „Чуждоезиково обучение – ТУ - София“.

 

 

 

Copyright © 2023 ТУ-София - ЦИР