faculties_present_img
  • Директор

    h_dimitrova_snimka_2_1099.jpg
    Име: Христина Димитрова
    Научна степен:
    Телефон: 02 965-2009
    Кабинет: БИЦ, ет. 3
    E-mail: hdimitrova@tu-sofia.bg

Заемна служба

thumb_COLOURBOX4218218_1109.jpg
Румяна Маркова
каб.: Заемна служба , E-mail: rumiana@tu-sofia.bg
thumb_COLOURBOX4218218_2369.jpg
маг. библ. Елица Йолова
тел.:02 965-3914
каб.: Заемна служба , E-mail: eyolova@tu-sofia.bg19053 липсва

Справочно-информационна служба

thumb_COLOURBOX4218218_1107.jpg
маг. библ. Надя Кабзамалова
тел.:3914;3904
каб.: Справ. сл. , E-mail: nkabzamalova@tu-sofia.bg
DSCN3483_cropped_c_2266.jpg
маг. културолог Велина Василева
тел.:3910
каб.: комп. зала 2, ет.2 , E-mail: velina@tu-sofia.bg

Читалня "Периодика"

thumb_COLOURBOX4218218_2267.jpg
маг. филолог Христина Колева
тел.:3904;3914
каб.: читалня "Периодика" , E-mail: hrkoleva@tu-sofia.bg

Комплектуване и обработка

thumb_COLOURBOX4218218_1103.jpg
маг. инж. Анжела Козева
тел.:3567
каб.: Комплект. и обр. , E-mail: akozeva@tu-sofia.bg
thumb_COLOURBOX4218218_1108.jpg
Мария Маринова
тел.:02 965-3567
каб.: Комплект. и обр. , E-mail: mdm@tu-sofia.bg2255 липсва

Английска специализирана библиотека към ДЧЕОПЛ

thumb_COLOURBOX4218218_2387.jpg
маг. Ивелина Таракчиева
тел.:02 965-3182
каб.: ДЧЕОПЛ, стая 205 , E-mail: britishlibrary@tu-sofia.bg

Немска библиотека към ФаГИОПМ

emil_hristov_photo_4_2391.jpg
маг. библ. Емил Христов
тел.:02 965-3792
каб.: Уч. блок 10, ет. 2 , E-mail: emil.hristov@fdiba.tu-sofia.bg

Copyright © 2021 ТУ-София - ЦИР