faculties_present_img

За Библиотеката

  Библиотчено-информационният център на ТУ-София (БИЦ) се намира в самостоятелна, модерна сграда, която осигурява комфортна среда и отлични технологични решения в помощ на учебната и научно-изследователска дейност.

   Библиотеката разполага с над 130 000 тома научна и образователна литература в областта на инженерните и стопански науки. Информацията за наличните книги, периодични издания и електронни ресурси са видими от електронния каталог.

    В библиотеката са осигурени:

  • 216 работни места, от които 126 са компютъризирани;

  • достъп до съвременни CAD, CAM, CAE и др. системи за проектиране, симулация и моделиране;

  • достъп до електронните ресурси на ScienceDirect, SpringerLink, EmeraldEngineering,  EBSCOhost, както и цитатните бази данни SCOPUS.

  • информационен център на Българския институт по стандартизация (8 работни места в Компютърна зала 2, ет. 2), откъдето могат да се четат стандарти, покриващи множество инженерни, стопански и др. области.

   Методично БИЦ ръководи и библиотеките към ФаГИОПМ и ДЧЕОПЛ. Библиотеката разполага с високо квалифициран персонал и предлага широк набор от библиотечни услуги. БИЦ е член на IATUL, Национална академична библиотечно-информационна система, Български информационен консорциум и Българската Библиотечно-информационна асоциация.

 

Copyright © 2023 ТУ-София - ЦИР