Инструменти

В тази секция Ви представяне безплатни приложения и  инструменти, които могат да улеснят научната Ви работа – за намиране на подходящо списание за публикация и автоматизиране на цитиранията.
 
I. Намиране на списание за публикуване чрез интелигентно търсене  (Manuscript matcher)

1.1 Безплатен инструмент на Elsevier (Match Your Manuscript) използващ интелигентно търсене и предлагащ най-подходящото списание за публикуване от тяхната база с данни. Достъпен онлайн безплатно, без регистрация, на адрес:
https://journalfinder.elsevier.com/

    След въвеждане заглавието на статията и резюмето, инструментът Ви представя най-близките по тематика списания, както и информация за Impact factor/ импакт ранг, процент на приемани ръкописи, време от приемане до публикация, цена, и др.

1.2. Безплатен инструмент на Web of Science (преди на Thompson Reuters) Технологията анализира милиони семантични връзки и връзки между цитиранията, за да свърже статиите и вашият ръкопис и да предложи най-подходящите сред базата данни на Thompson Reuters, която включва над 12 000 списания. Работи след регистрация.
Докато се намирате на територията на ВУЗ-а (тъй като абонамента е по IP адрес), заредете адрес: http://apps.webofknowledge.com          

Създайте си акаунт от бутона Sign In>Register (най-горе, хоризонтално меню). След като преминете стъпките на регистрация, се логнете в системата. Хоризонтално меню> бутон EndNote или адрес: https://www.myendnoteweb.com/EndNoteWeb.html и там отново на хоризонталнотo меню Match.

2.  Софтуери за цитиране и автоматично създаване и оформяне на библиографски списък (списък  използвана литература):


2.1 На Elsevier – Mendeley – безплатен. Създайте си онлайн профил на: https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager/ бутон Create account и свали десктоп версията от: https://www.mendeley.com/download-desktop/ .

Софтуера предоставя възможност за автоматично цитиране в Word, автоматично създаване на библиографски списък, импортитране на нужната за цитиране информация от мрежата и папки на компютъра, търсене на релевантни статии, общуване с колеги в същата област и др.

Кратък преглед на функциитe na Mendeley (PDF файл)

Ръководство "Първи стъпки с Mendeley"

2.2. На Web of Science - EndNote. Изисква еднократна регистрация (Виж точка 1.2 от това писмо). Безплатна е единствено онлайн версията  EndNote TM basic, десктоп версията EndNote X9 и други с разширени функции са платени.

Софтуера предоставя възможност за автоматично цитиране в Word (Cite While You Write plug-in) и автоматично създаване на библиографски списък с над 40 стила на форматиране – Harvard, APA, IEEE и др.

Кратко ръководство за работа с EndNote
 
 
 

Copyright © 2023 ТУ-София - ЦИР