faculties_present_img

Достъп до БДС от библиотеката

БИЦ е информационен център на Българския институт по стандартизация.  Достъпът е осигурен само за служители, преподаватели и студенти на ТУ-София и се извършва на обособени работни места в компютърна зала 2 на II етаж на БИЦ след попълнена заявка за създаване на индивидуален потребителски account.

Техническият университет има достъп до пълния текст  на стандартите от следните области (по технически комитети): 

- ЕРГ 2 Техническа документация
- ТК-100 Техника и съоръжения за строителство и поддържане (включително зимно) на пътища.
   Минни машини и оборудване 
- ТК-99 Нанотехнологии
- ТК-97 Интелигентни транспортни системи и логистика
- ТК-79 Електроенергетика
- ТК-72 Електрически апарати за ниско напрежение
- ТК-66 Асансьори и специална подемно-транспортна техника
- ТК-59 Ергономия 
- ТК-52 Безопасност на машини и съоръжения
- ТК-44 Текстил и облекло
- ТК-38 Въртящи се електрически машини
- ТК-34 Управление на качеството и оценяване на съответствието
- ТК-31 Кранове и телфери 
- ТК-30 Заваряване на материалите  
- ТК-28 Метрология 
- ТК-14 Пътни превозни средства и двигатели с вътрешно горене  
 

Пакетът предстои да бъде допълван и обновяван.


II. В БИЦ има достъп до електронната версия на Официален бюлетин на Български институт по стандартизация, бр. 1-12 за 2017 г. , бр.1, 3-12 за 2018 г. и бр.1 и 2 за 2019 г.

 

Copyright © 2023 ТУ-София - ЦИР