Бази данни

I. Пълнотекстови бази данни

ЕBSCOhost (Academic Search Ultimate) e най-обширната, академична пълнотекстова база данни за мултидисциплинарна  изследователска работа на света, съдържаща  пълният текст на повече от 11 000 периодични издания, като 6 200 от тях са индексирани в Scopus и Web of Science. Комбинацията от академични периодични издания, доклади, книги и видео материали отговаря на потребностите на научната общност в почти всички области на познанието, от астрономия, биомедицина, технически науки, здравеопазване до математика, физика, химия и мн. др. Включва и повече от 60 000 видео филма на водещите новинарски агенции (колекция на Associated Press).

+ EBSCO eBook Academic Collection - повече от 180 000 електронни книги 

В тази колекция може да намерите богата литература в области, като: инженерство и технологии, бизнес и икономика, екология, образование, литература и езикознание, медицина, и др. Колекцията включва заглавия от водещи университетски издателства, като Oxford University Press, MIT Press, Cambridge UP, Harvard UP  и др.

 

ScienceDirect доставя пълнотекстов достъп до постоянно разширяващата се вселена на изд. Elsevier, представящо една четвърт от рецензираното научно-техническо и медицинско съдържание в световен мащаб. Строгите стандарти на Elsevier  гарантират високо на качество на съдържанието. Списанията се ръководят от изтъкнати редакторски екипи и всички статии са стриктно рецензирани.  

Повече от 12,6 милиона статии и глави от книги;
Приблизително 3 000 списания и повече от 20 000 книги;
Издания с висок импакт фактор;
Над 60 качествени рецензирани списания със свободен достъп в техническите специалности.

Покритие в областите:  информационни технологии, компютърни системи, енергетика, авиационна техника, автомобилостроене, електротехника и електроника, индустриално инженерство, машинознание, материалознание, математика, физика и астрономия, медицина и фармация, икономика, мениджмънд, човешки ресурси, финанси, право, психология, социология, изкуство и др.

+  ново! добавени са през декември 2022 г е-книги към абонамента на ТУ-София и МОН за следващия три годишен период на абонамента. Freedom Collection 2022 /xlxs файл заглавия/ включва повече от 6000 книги, публикувани в периода 2018 – 2022 и Educational Textbooks Collection /xlxs файл/ с почти 600 заглавия на учебници за студенти, докторанти и изследователи.

От своето основаване в 1996 г. SpringerLink се превърна в един от най-големите доставчици в света на научно-техническа и медицинска онлайн информация.  SpringerLink е интегрирана пълнотекстова база данни за списания, книги, протоколи, реферативни издания и книжни серии, публикувани от издателство Springer. SpringerLink съдържа повече от 2 200 рецензирани електронни научно-технически списания, повече от 120 000 електронни книги и около 30 000 протокола. Над 60 000 библиотекари по света избраха SpringerLink за онлайн научно съдържание, поради:

Бърз достъп до над 7 и половина милиона записа на една интегрирана платформа;
Потребителски интерфейс и търсене разработени за научно-изследователска работа;
Преглед на PDF документите, преди записването им;
Мощна машина за търсене, едновременно търсеща в електронни списания, книги и справочници;
Семантично търсене, представящо свързани документи и резултати;
Свободен достъп до съдържания, резюмета, редакциони бележки;
Най-голямата колекция от издания на свободен достъп в света, с повече от 420 open access заглавия
.

Emerald logo  Engineering, Computing & Technology eJournal Collection  

Инженерната колекция включва 64 рецензирани списания на издателя  като 70 процента от списанията са индексирани от Thomson Reuters и имат Impact Factor. Търсят научни решения на някои от най-големите предизвикателства в света - околната среда и зелена енергия, иновациите, инфраструктурата, устойчивото развитие и др.
Обхваща сферите авиокосмическа техника, електроника, електротехника, индустриално инженерство, IT сигурност и мрежи, компютърни науки, материалознание, машиностроене, системи за автоматично производство, цифрово управление, киберсигурност и етика, умни градове.
 

II. Рефератни бази данни

 

Scopus на издателство ELSEVIER e най-голямата рефератна и цитатна база данни в света. Съдържанието й покрива повече от 21 000 заглавия от повече от 5 000 международни издателя:

19 500 рецензирани списания и сборници от конференции;
360 книжни поредици;
статии от пресата от повече от 3 850 вестника и списания;
всичко това във форма на 57 милиона записа допълвани ежедневно, 78% от които с резюме

Тематичeн обхват: обществени, медицински и социални науки и физика. Включва големи бази, като MEDLINE, EMBASE и др. Функцията за цитатите е изключително полезна, както и търсенето по автор и институция.

 WEB of SCIENCETM Core Collection

Осигурява достъп до резюмета на статии от най-често цитирани и с най-висок импакт фактор научни списания в света, групирани в 260 категории. Дава добри възможности за търсене на цитирани автори и публикации. Проследява цитирания и дава информация за библиография в 9 бази с данни, сред които:

Science Citation Index Expanded TMoт 1900 г до днес
Изцяло индексира повече от 8 300 основни списания в 150 дисциплини 
Conference Proceedings Citation Index TMoт 1900 г до днес
Изцяло индексира повече от 148 000 издания от конференции на технически и социални дисциплини, с 12 000 конференции добавяни всяка година
Book Citation Index – oт 2005 г до днес
Индексира 30 000 редакционно подбрани книги, с 10 000 нови книги добавяни всякa следваща година

Impact Factor – намерете информация за всички списания с импакт фактор в Journal Citation Reports

Уеб базираният доклад за цитиранията на списанията (Journal Citation Reports) на Thomson Reuters използва данни за цитиранията за около 12 000 технически и научни списания и доклади от конференции и дава възможност за търсене 10 години назад (2004 г. до 2012 г.) на импакт фактор на списания и други свързани параметри. Може да се търси по предметна област, издател, страна, както и по конкретно име на списание или ISSN номер.

Платформата Web of Science Ви дава достъп до допълнителните инструменти Researcher ID (идентификатор на автори чрез който  може да  управлявате правилното отразяване на публикациите си в базите данни) и продукта End Note® проектиран да улесни библиографската работа, значително намалявайки времето, в което търсите и цитирате документи, оформяте и форматирате библиографии.

III. Начини за достъп

a) по IP адрес

Всички изброени бази данни (пълнотекстови, рефератни и с временен достъп) могат да се ползват в мрежата на ТУ-София (в 12 учебни блока и междублокови пространства).

b)  с отдалечен достъп:

      -  Science Direct и SCOPUS, след  1. регистрация на сайтa на Science Direct най-горе в дясно (Create account) и  2. aктивация на отдалечен достъп (бутон Remote access намиращ се в долния колонтитул на страницата на Science Direct). Aктивацията е валидна, единствено с e–mail, завършващ с домейна на Технически Университет:  @tu-sofia.bg. Регистрирайки се за Science Direct, със същата регистрация използвате и SCOPUS. Инструкции стъпка по стъпка.

     -  Web of Science на Thomson Reuters след регистрация на сайта от бутона (Sign in/Register) горе в дясно на екрана. Важно: В момента на първата регистрация в сайта на Thomson Reuters е задължително да се намирате на територията на мрежата на ТУ-София. Само тогава ще имате права за следващ отдалечен достъп.

        -  EBSCOhost след регистрация на сайта от бутона (Sign in/Create a new account) хоризонтален бутон горе в средата на екрана. Използвайте служебният си е-мейл (домейна на @tu-sofia.bg) за регистрация.

При въпроси, свързани с отдалечения достъп, обърнете се към служител на служба "Справочно-информационно обслужване" в БИЦ.

IV. Ръководство за работа с базите данни на БИЦ

  Ръководство за търсене в електронния каталог и базите данни на БИЦ
 

V. Кратки ръководства и учебници за потребители

EBSCOhost User Guide 
EBSCOhost Online Help
ScienceDirect Support Center  често задавани въпроси, видеа, обучения в помощ на ползвателите денонощено.
Science Direct Quick Reference Guide
Elsevier Webinars for Central & Eastern Europe Training Hub-  център на издателство Elsevier в подкрепа на професионалистите, занимаващи се с академична и изследователска дейност - онлайн обучения от съвети за търсене в ScienceDirect, ефективно писане и цитране, до оценка на въздействието на научните изследвания с помощта на Scopus и SciVal.
SpringerLink Quick Reference Guide 
SCOPUS Quick Reference Guide 

Web of ScienceCore Collection Quick Reference Guide

 

 

Copyright © 2023 ТУ-София - ЦИР