faculties_present_img

Нови Книги - февруари 2018

Нови книги Сигнатура Местоположение
Физични основи на оптиката : Учебно помагало за специфична професионална подготовка за професионалните гимназии с направление "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника", Георги Бичев, София, Нови знания, 2012

Ч 535/Б 46

екземпляри

Свободен достъп
Управление на човешките ресурси : Курсове и тематични направления за специализации към магистърска програма „Бизнес администрация“, Състав. Димитър Панайотов, София, НБУ, 2014 

Ч 005.95/.96/У 73

екземпляри

Свободен достъп
Първи стъпки в програмирането на C/C++, Бисерка Йовчева, Ирина Иванова, София, КЛМН-КЛ, 2013 

Ч 004.432/И 79

екземпляри

Свободен достъп
Втори стъпки в програмирането на C/C++, Бисерка Йовчева, Ирина Иванова, София, КЛМН-КЛ, 2013 

Ч 004.432/И 79

екземпляри

Свободен достъп
Студени заваръчни пукнатини и тяхното предотвратяване, Стефан Христов, София, Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2013 

Ч 621.79/Х 78

екземпляри

Свободен достъп
Проектиране на машиностроителни детайли : ръководство за инженери и студенти : Ч. 1. CATIA V5, Цветелина Петрова, Пловдив, Хайкад Инфотех, 2016 

Ч 004.94/П 47

екземпляри

Свободен достъп
Основи на управлението, Нако Стефанов, Дончо Керемидчиев, В. Търново : Фабер, 2013

Ч 65.01/С 75

екземпляри

Свободен достъп
Съпротивление на материалите : /вътрешни усилия, теория на напреженията/, С. Бъчваров, В. Златанов, Пловдив, Академично изд. на УХТ - Пловдив, 2014

Ч 620.1/Б 94

екземпляри

Свободен достъп
Съвременна топлотехника и енергетика, Александър Василев Димитров, София, ВТУ "Тодор Каблешков", 2011

Ч 621.1/Д 59

екземпляри

Свободен достъп
Енергийна ефективност на сградите, техните системи и инсталации : Ч. 1. Структура на сградната енергийна система ; Енергийни сградни стратегии, Александър Димитров, София: [Висше трансп. у-ще Тодор Каблешков], 2008

Ч 69/Д 57

екземпляри

Свободен достъп
Енергия в сградната обвивка, Александър Василев Димитров, София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2011 

Ч 69/Д 59

екземпляри

Свободен достъп
Вътрешно сградни газови мрежи и инсталации : конструкции и разчети, Александър В. Димитров, [Перник], Европ. политехн. унив., 2017

Ч 697/Д 59

екземпляри

Свободен достъп
Измерване в електрониката : ръководство за лабораторни упражнения, Марин Б. Маринов, Георги Т. Николов, София, ТУ, 2015

Ч 621.317/М 31

екземпляри

Свободен достъп
Трудови отношения 2018 : нормативни актове, съдебна практика, практика на МТСП, приложни коментари, Васил Мръчков и др., София, "Труд и право", 2018   Читалня 1
 


​към дата : 13.2.2018 г.
 

 

Copyright © 2023 ТУ-София - ЦИР