faculties_present_img

Как да се запишем

Регистрацията на потребителите се  извършва в Заемната служба на БИЦ, след представяне на:

  • за студенти и докторанти

1. ISIC карта (или а) заверена студентска книжка, б) заповед за докторантура)

2. документ за самоличност

3. такса

  • за преподаватели и служители на ТУ:

1. ITIC карта (или служебна карта)

2. документ за самоличност

3. такса

  • за външни потребители:

1. документ за  самоличност

2. такса

 

Забележка: От такса за регистрация се освобождават лица според  чл.4, ал.5 от „Правила за обслужване на читатели в БИЦ при ТУ-София“, публикувани на сайта на ТУ-София.

 

Copyright © 2023 ТУ-София - ЦИР