faculties_present_img

Работно време

  Заемна служба Читални зали  Компютърни зали Лятно работно време
Понеделник 08:30 - 17:00 08:00 - 20:00 08:00 - 20:00 08:30 - 17:00
Вторник 08:30 - 17:00 08:00 - 20:00 08:00 - 20:00 08:30 - 17:00
Сряда 08:30 - 17:00 08:00 - 20:00 08:00 - 20:00 08:30 - 17:00
Четвъртък 08:30 - 17:00 08:00 - 20:00 08:00 - 20:00 08:30 - 17:00
Петък 08:30 - 17:00 08:00 - 20:00 08:00 - 20:00 08:30 - 17:00
Събота / Неделя почивен ден почивен ден почивен ден почивен ден

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеки последен петък от месеца e санитарен ден и БИЦ не работи с читатели.

 

Copyright © 2023 ТУ-София - ЦИР