faculties_present_img

Ценоразпис на услугите

Ценоразпис  на услугите в библиотечно-информационния център, съгласно т. VІ, чл. 9, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на БИЦ на ТУ – София, в сила от 24.04.2013 г.

  Цена
Регистрация за студенти, за една година 5,00 лв.
Регистрация за преподаватели и служители, за една година 10,00 лв.
Регистрация за външни читатели, за 1 ден 5,00 лв.
Преиздаване на електронна читателска карта 1,50 лв.
Глоба за забавена книга, за студенти, на ден  0,05 лв.
Глоба за забавена книга, за преподаватели, на ден 0,10 лв.
Глоба за загубен ключ от гардеробите 4,00 лв

Разпродажба на отчислени издания за 1 екземпляр:  

      - до 300 с.
      - над 300 с.


1,00 лв
2,00 лв.

Ксерокопие на 1 с. (черно-бяло) (А4) 0,10 лв.
Ксерокопие на 1 с. с плътни илюстрации(черно-бяло) (А4) 0,20 лв.
Ксерокопие на 1 с. текст (черно бяло) (А3) 0,20 лв.
Ксерокопие на 1 с. плътни илюстрации (черно бяло) (А3) 0,40 лв.
Ксерокопие на 1 с. (цветно) (А4) 0,30 лв.
Ксерокопие на 1 с. (цветно) (А3) 0,60 лв.
Принтиране на 1 с.(черно-бяло) (А4)  0,10 лв.
Принтиране на 1 с. (черно-бяло) А3 0,20 лв.
Принтиране на 1 с. (цветно) (А4) 0,30 лв.
Принтиране на 1 с. (цветно) А3 0,60 лв.
Сканиране на 1 с. (А4) 0,30 лв.
Писмена библиографска справка 
      - за намерено заглавие от собствени бази данни.
      - за намерено заглавие от външни бази данни/на заглавие


1,00 лв.

0,20 лв.

0,50 лв.

 

Copyright © 2023 ТУ-София - ЦИР