faculties_present_img

Пробен достъп до e-списания и книги на Bentham Science в ТУ-София до 30 декемрви 2023

Уважаеми преподаватели, докторанти, студенти,

От 2 октомври до 31 декември 2023 г. на територията на ТУ-София е организиран пробен достъп до списания и книги на издателство Bentham Science на адрес:


https://www.eurekaselect.com/

Bentham Science е научен издател на рецензирани научни, технически и медицински списания. Каталогът на Bentham Science се състои от над 200 списания и включва заглавия, които са индексирани в реномирани бази данни - Journal Citation Reports Web of Science (68 от изданията имат Impact factor за 2022 г.), MEDLINE, PubMed, SCOPUS (130 от изданията имат импакт ранг(SJR), и др.

Платформата на Bentham Science предлага множество списания, наръчници, монографии, справочници  в областите бизнес и икономика, енергетика, компютърни и информационни науки, изкуствен интелект и машинно обучение, материалознание, нанотехнологии, телекомуникации, математика и статистика, физика, химия, медицина и биотехнологии.

Търсенето в цялата платформа се извършва в полето за търсене най-горе в средата на страницата: https://www.eurekaselect.com/
 
Статиите и главите от книги, които могат да се теглят са обозначени с икона .
 
Линк за списания: https://www.eurekaselect.com/browse_by_subject

Линк за патентни списания: https://www.eurekaselect.com/pages/patent-journals

Линк за електронни книги: https://www.eurekaselect.com/browse_by_ebook_subject

Всички източници се ползват в мрежата на ТУ-София съгласно академичната етика. Забранено е прекомерно изтегляне, както и разпространение за други освен учебни цели.

 


Copyright © 2023 ТУ-София - ЦИР