faculties_present_img

Пробен достъп до е-списaнията на De Gruyter в ТУ-София от 4 април 2023 г.Уважаеми преподаватели, служители, студенти,

От 4 април  до 31 май 2023 г. в мрежата на ТУ-София е осигурен пробен достъп до електронните списания на издателство De Gruyter на адрес:

https://www.degruyter.com/   


Изданията са над 400 на брой, на английски и немски език, в две колекции:  инженерни, технически  и математически науки (STEM) и социални и хуманитарни науки (HSS). Редакционната колегия на всяко заглавие представлява международен екип от световно признати учени и експерти в своята област и част от тях имат Impact factor. Публикуваните статии се отличават с високо качество и представят авангардни научни разработки. De Gruyter публикува знаково съдържание на много научни общества:  Немско математическо общество (DMV), Европейско оптическо общество (EOS) и др.

Списанията могат да се преглеждат от текущия до първият си брой, както и може да се търси в цялата онлайн база данни по ключови думи в полето за търсене горе в дясно на уеб страницата. Пълният текст на статиите е наличен в PDF формат и може да се изтегля, споделя и разпечатва.

Изданията се ползват спрямо академичната етика без да се разпрострнаняват свободно или платено на трети страни, тъй като са обект на лицензирани  авторски права.

Пробният достъп е до всички е-списнаия на Walter de Gruyter GmbH и НЕ включва достъп до електронните книги на издателя, с изключение на open access заглавията.

Информационна брошура за работа с електронната платформа в PDF формат.


Copyright © 2023 ТУ-София - ЦИР