faculties_present_img

Достъп до “Humanities Source Ultimate” и “eBooks University Press Subscription Collection” до 31 януари

 

Уважаеми студенти и преподаватели, към дългогодишния ни абoнамент на ЕBSCOhost
Academic Search Ultimate
   обширна академична пълнотекстова база данни за мултидисциплинарна  изследователска работа включваща над 150 000 е-книги, 11 000 перидични издания, и 60 000 видеа  e добавен промоционален пробен достъп  от 4 декември 2022 г. до 31 януари 2023 г на още две обширни колекции:

Колекцията Humanities Source Ultimate включва 849 активни, пълнотекстови списания, които не са налични в нито една версия на базата Academic Search. В 781 от заглавията е възможно търсене в цитираните източници. Освен това са достъпни 2614 активни индексирани списания, като 2197 от тях са рецензирани. Базата включва още 612 прецизно курирани и индексирани списания с отворен достъп. Заглавията са в областите антична история и археология, класически изследвания, фолклор и изследвания на културата, езикознание, литература и литературна критика, сценични и визуални изкуства, религия и теология.

Колекцията eBooks University Press Subscription Collection е мултидисциплинарна и предлага достъп до приблизително 37000 електронни книги на повече от 90 от най-добрите академични издателства от цял свят, като Aberdeen University Press, Amsterdam University Press, Cambridge University Press, Harvard University Press, McGill-Queen’s University Press, MIT Press, Oxford University Press, Princeton University Press, State University of New York, Stanford University Press и Yale University Press. Колекцията обхваща множество теми, като хуманитарни и социални науки, политология, история, религия, образование, изкуствознание, литературна критика, музика, икономика и бизнес, медицина и технологии.

Колекциите са достъпни от IP адреса на ТУ-София. 


Copyright © 2023 ТУ-София - ЦИР