faculties_present_img

Пробен достъп до над 130 000 е-книги на Taylor & Francis

За периода 3 декември 2021 г.- 31 януари 2022 г. в ТУ-София е осигурен достъп до електронните книги на       

                     на адрес                      https://www.taylorfrancis.com

Колекцията включва 138 000 заглавия публикувани до 2021 г. вкл., като не са включени заглавия с DRM защита и такива, класифицирани като учебници (textbooks).

Taylor & Francis е сред най-големите издатели на електронни книги в света. Колекцията е достъпна от собствената платформа на Taylor & Francis https://www.taylorfrancis.com. Както е известно Taylor & Francis публикува повечето заглавия в областта на хуманитарните и социалните науки (история, икономика и финанси, право,образование) под логото на „Routledge“. Под другата запазена марка CRC Press се публикуват заглавия в областта на технологиите, медицината, математиката, околната среда, физиката, информатиката, инженерните и селскостопански науки.

Кратко ръководство за работа в PDF формат.


Copyright © 2023 ТУ-София - ЦИР