faculties_present_img

Библиотеката няма да работи с читатели заради извънредното положение

Уважаеми читататели и посетители,
поради обявеното бедствено положение във връзка с COVID-19 в Република България, библиотеката няма да работи с читатели. През този период няма да се начисляват глоби за невърнати книги.

16.03.2020


Copyright © 2020 ТУ-София - ЦИР