faculties_present_img

Пробен достъп в ТУ до списания на изд. De Gruyter до 10 януари 2019

Уважаеми читатели,

в мрежата на ТУ-София (до 10 януари 2019 г.) е осигурен пробен достъп до електронните списания на издателство De Gruyter на адрес:

https://www.degruyter.com/dg/page/1757

Изданията са над 380 на брой, на английски и немски език, в две колекции: инженерни, технически и математически науки (STEM) и социални и хуманитарни науки (HSS). Редакционната колегия на всяко заглавие представлява международен екип от световно признати учени и експерти в своята област и част от тях имат Impact factor. Публикуваните статии се отличават с високо качество и представят авангардни научни разработки. De Gruyter публикува ключово съдържание на много научни общества: Немско математическо общество (DMV), Европейско оптическо общество (EOS) и др.

Списанията могат да се преглеждат от текущия до първият си брой, както и може да се търси в цялата онлайн база данни по ключови думи в полето за търсене горе в дясно на страницата. Пълният текст на статиите е наличен в PDF формат и може да се изтегля, споделя и разпечатва.

Информационна брошура представяща списанията.
Ръководство за работа с онлайн колекцията на De Gruyter.


Copyright © 2023 ТУ-София - ЦИР