faculties_present_img

Пробен достъп до е-книги на изд. Bloomsbury Academic до 22 декември

За периода 26.11 – 22.12.2018 г. на територията на ТУ-София имате достъп до над 6000 електрони книги на издателство Bloomsbury на адрес:   
                          https://www.bloomsburycollections.com/


Издателство Bloomsbury academic публикува над 1100 заглавия на година  в хуманитарни науки и науки за човека, както и във визуални изкуства. Основни тематични колекции на издателството са: антропология, икономика, образование, педагогика, право, социология, лингвистика, кино, медии, визуални изкуства, и др.

Видео с кратък преглед на функциите: 
https://www.youtube.com/watch?v=P29l1ShDBxQ&feature=youtu.be

 


Copyright © 2020 ТУ-София - ЦИР