faculties_present_img

Нови Книги - декември 2014

Нови книги на български език Сигнатура Местоположение
Административно-процесуален кодекс: систематичен коментар, проб- леми на правоприлагането, анализ на съдебната практика, Еленков, Александър и др., София, ИК Труд и право, 2013            Ч 342.9
 eкземпляри
Свободен достъп
Ангелов, Илия В., Матрична теория на вибрациите в техниката, София, 2013     Ч 531.1  
eкземпляри
Свободен достъп
 
Ангелов, Илия В., Матрична механика: динамика, София: Авангард прима, 2011            Ч 531.1  
eкземпляри
Свободен достъп
 
Ангелов, Илия В., Матрична механика: кинематика, София: Авангард прима, 2011     Ч 531.1  
eкземпляри
Свободен достъп
Ангелов, Илия и Славов, Валентин,  Сборник задачи матрична механика: кинематика,  София: Авангард прима, 2006          Ч 531.1  
eкземпляри
Свободен достъп
Ангелов, Илия и Славов, Валентин, Сборник задачи матрична механика: динамика и трептения, София: Авангард прима, 2012     Ч 531.1  
eкземпляри
Свободен достъп
Близнаков, Атанас, Гъргаров, Здравко и Маринова, Надя, Екология и ико- номика. Икономика и екология: единство или несъвместимост, София: НБУ, 2011     Ч 502/504  
eкземпляри
Свободен достъп
Богданова, Моника, Подбор и оценяване на персонал, София: УИ. "Св. Климент Охридски", 2013                Ч 658.3.012
eкземпляри
Свободен достъп
Браун, Лестър Р. Светът на ръба: как да предотвратим екологичния и икономическия колапс, София: Книжен тигър, 2013 Ч 502/504
eкземпляри
Свободен достъп
Браунгарт, Майкъл и Макдона, Уилям, От люлка до люлка: да преосмислим начина, по който произвеждаме, София: Книжен тигър, 2009            Ч 502/504
eкземпляри
Свободен достъп
Дечев, Дечко Слънчеви колектори и системи: описания, технологии и схеми за използване на слънчевата енергия, София: Техника, 2009 Ч 620.91
eкземпляри
Свободен достъп
Електрически уредби и съоръжения: наредби за проектиране, изгражда- не, приемане и експлоатация, МРРБ –България, София: Даниел СГ, 2014 Ч 621.316 
eкземпляри
Свободен достъп
Завадска, Зофя, Иванич-Дроздовска, Малгожата и  Яворски, Вл., Банково дело, София: ИК- УНСС, 2012            Ч 336.7 
eкземпляри
Свободен достъп
Макроикономика, Спасов, Трайчо и др., София: УИ "Стопанство", 2010    Ч 330.101.54
eкземпляри
Свободен достъп
Микроикономикс, Кристалина Георгиева и др., София:Тракия-М, 1999   Ч 330.101.54
eкземпляри
Свободен достъп
Младенов, Милети, Пари, банки, кредит: Парична теория, парична полити- ка, Европейска система от централни банки, парични съвети, София: Тракия-М, 2009 Ч 336.7
eкземпляри
Свободен достъп
Недев, Цанко и Лилов, Александър, Машинознание, София: Софттрейд, 2011              Ч 621.8.01
eкземпляри
Свободен достъп
Николов, Николай и Цонев, Веселин, Съпротивление на материалите: справочник, София: Авангард Прима, 2013                   Ч 620.1
eкземпляри
Свободен достъп
Николов, Николай, Съпротивление на материалите, София:[Изд.авт.], 2013            Ч 620.1
eкземпляри
Свободен достъп
Паунов, Марин, Организационна култура, София: Издателски комплекс - УНСС, 2012              Ч 65.01
eкземпляри
Свободен достъп
Соколова, Ева, Химична термодинамика, София: Проф. Марин Дринов, 2014          Ч 536
eкземпляри
Свободен достъп
Спасов, Трайчо и Пашов, Пламен, Обща теория на пазарното стопанство - Макроикономика: С тестове и задачи, София: Изд."Нова звезда", 2007           Ч 330.101.54
eкземпляри
Свободен достъп
Стиглиц, Джоузеф, Цената на неравенството: как днешното разделено общество застрашава бъдещето ни, София: Изток-Запад, 2014                     Ч 316
eкземпляри
Свободен достъп
Съпротивление на материалите: ръководство за лабораторни упраж- нения, Николов, Николай и др. София: Авангард Прима, 2013             Ч 620.1
eкземпляри
Свободен достъп
Състоянието на планетата 2012: Към устойчиво благоденствие: доклад на института Уърлдуоч за напредъка към устойчиво общество, Абрахао, Хорхе и др., ред. Старк, Линда, София: Книжен тигър, 2012             Ч 502/504
eкземпляри
Свободен достъп
Състоянието на планетата 2013: Все още ли е възможно устойчивото развитие? Адамсън, Ребека и др., ред. Старк, Линда София:Книжен тигър, 2013 Ч 502/504
eкземпляри
Свободен достъп
Тимчев, Марко, Финансово-стопански анализ, София: Нова звезда, 2011                 Ч 658.155   
eкземпляри
Свободен достъп
Търговски закон: 2 07 С01, 14. акт. изд. към 10 септември 2014 г., София: Сиби, 2014            Ч 347.7    
eкземпляри
Свободен достъп
Фланъри, Тим, Господари на климата: история и бъдещо влияние на климатичните промени, София: Книжен тигър, 2007 Ч 502/504 
eкземпляри
Свободен  достъп
Фърнам, Е., Индивидуалните различия на работното място: изследване и обясняване, София: Изток-Запад, 2012          Ч 316
eкземпляри
Свободен достъп
Нови книги на чужди езици Сигнатура Местоположение
 


​към дата : 13.1.2015 г.
 

 

Copyright © 2017 ТУ-София - ЦИР