Бази данни

I. Пълнотекстови бази данни

Ebscohost logo

ЕBSCOhost (Academic Search Complete)

Academic  Search Complete е най-обширната, академична пълнотекстова база данни за мултидисциплинарна  изследователска работа на света, съдържаща  пълният текст на повече от 8 500 периодични издания, от които 7 300 рецензирани научно-изследователски списания. Освен документи с пълния текст, тази база данни предлага индексиране и анотиране на повече от 12 500 списания. Въпреки че ЕBSCOhost поддържа електронно съдържание от 1965 г. до сега, някои pdf архивни документи се простират до 1887 г., като по-голяма част от пълнотекстовите документи са в нейтив pdf формат позволяващ вътрешнодокументно търсене.

Разработена специално за академични институции, тази база с данни осигурява широко покритие на академични издания в различни дисциплини.  Включва рецензирани пълнотекстови периодични издания, сборници от конференции, доклади, книги и др.

 

ScienceDirect доставя пълнотекстов достъп до постоянно разширяващата се вселена на изд. Elsevier, представящо една четвърт от рецензираното научно-техническо и медицинско съдържание в световен мащаб. Строгите стандарти на Elsevier  гарантират високо на качество на съдържанието. Списанията се ръководят от изтъкнати редакторски екипи и всички статии са стриктно рецензирани.  

Повече от 12,6 милиона статии и глави от книги;
Приблизително 3 000 списания и повече от 20 000 книги;
Издания с висок импакт фактор;
Над 60 качествени рецензирани списания със свободен достъп в техническите специалности.

Покритие в областите:  информационни технологии, компютърни системи, енергетика, авиационна техника, автомобилостроене, електротехника и електроника, индустриално инженерство, машинознание, материалознание, математика, физика и астрономия, медицина и фармация, икономика, мениджмънд, човешки ресурси, финанси, право, психология, социология, изкуство и др.

От своето основаване в 1996 г. SpringerLink се превърна в един от най-големите доставчици в света на научно-техническа и медицинска онлайн информация.  SpringerLink е интегрирана пълнотекстова база данни за списания, книги, протоколи, реферативни издания и книжни серии, публикувани от издателство Springer. SpringerLink съдържа повече от 2 200 рецензирани електронни научно-технически списания, повече от 120 000 електронни книги и около 30 000 протокола. Над 60 000 библиотекари по света избраха SpringerLink за онлайн научно съдържание, поради:

Бърз достъп до над 7 и половина милиона записа на една интегрирана платформа;
Потребителски интерфейс и търсене разработени за научно-изследователска работа;
Преглед на PDF документите, преди записването им;
Мощна машина за търсене, едновременно търсеща в електронни списания, книги и справочници;
Семантично търсене, представящо свързани документи и резултати;
Свободен достъп до съдържания, резюмета, редакциони бележки;
Най-голямата колекция от издания на свободен достъп в света, с повече от 420 open access заглавия
.

Emerald logo  eJournal Collection

Инженерната колекция набляга на ключови области в машиностроенето и електротехниката. Всички списания са рецензирани и широко използвани в авиостроенето, автомобилният и промишлен сектор. Над 70 процента от списанията са индексирани от Thomson Reuters и имат Impact Factor.

II. Рефератни бази данни

 

Scopus на издателство ELSEVIER e най-голямата рефератна и цитатна база данни в света. Съдържанието й покрива повече от 21 000 заглавия от повече от 5 000 международни издателя:

19 500 рецензирани списания и сборници от конференции;
360 книжни поредици;
статии от пресата от повече от 3 850 вестника и списания;
всичко това във форма на 57 милиона записа допълвани ежедневно, 78% от които с резюме

Тематичeн обхват: обществени, медицински и социални науки и физика. Включва големи бази, като MEDLINE, EMBASE и др. Функцията за цитатите е изключително полезна, както и търсенето по автор и институция.

 WEB of SCIENCETM Core Collection

Осигурява достъп до резюмета на статии от най-често цитирани и с най-висок импакт фактор научни списания в света, групирани в 260 категории. Дава добри възможности за търсене на цитирани автори и публикации. Проследява цитирания и дава информация за библиография в 9 бази с данни, сред които:

Science Citation Index Expanded TMoт 1900 г до днес
Изцяло индексира повече от 8 300 основни списания в 150 дисциплини 
Conference Proceedings Citation Index TMoт 1900 г до днес
Изцяло индексира повече от 148 000 издания от конференции на технически и социални дисциплини, с 12 000 конференции добавяни всяка година
Book Citation Index – oт 2005 г до днес
Индексира 30 000 редакционно подбрани книги, с 10 000 нови книги добавяни всякa следваща година

Impact Factor – намерете информация за всички списания с импакт фактор в Journal Citation Reports

Уеб базираният доклад за цитиранията на списанията (Journal Citation Reports) на Thomson Reuters използва данни за цитиранията за около 12 000 технически и научни списания и доклади от конференции и дава възможност за търсене 10 години назад (2004 г. до 2012 г.) на импакт фактор на списания и други свързани параметри. Може да се търси по предметна област, издател, страна, както и по конкретно име на списание или ISSN номер.

Платформата Web of Science Ви дава достъп до допълнителните инструменти Researcher ID (идентификатор на автори чрез който  може да  управлявате правилното отразяване на публикациите си в базите данни) и продукта End Note® проектиран да улесни библиографската работа, значително намалявайки времето, в което търсите и цитирате документи, оформяте и форматирате библиографии.

III. Начини за достъп

a) по IP адрес

Всички изброени бази данни (пълнотекстови, рефератни и с временен достъп) могат да се ползват в мрежата на ТУ-София (в 12 учебни блока и междублокови пространства).

b)  с отдалечен достъп:

      -  Science Direct и SCOPUS, след  1. регистрация на сайтовете най-горе в дясно (Sign in/Register) и  2. aктивация на отдалечен достъп (бутон Remote access намиращ се в долния колонтитул на страницата на Science Direct). Aктивацията е валидна, единствено с e–mail, завършващ с домейна на Технически Университет:  @tu-sofia.bg. Регистрирайки се за Science Direct, със същата регистрация използвате и SCOPUS. Инструкции стъпка по стъпка.

     -  Web of Science на Thomson Reuters след регистрация на сайта от бутона (Sign in/Register) горе в дясно на екрана. Важно: В момента на първата регистрация в сайта на Thomson Reuters е задължително да се намирате на територията на мрежата на ТУ-София. Само тогава ще имате права за следващ отдалечен достъп.

        -  EBSCOhost след регистрация на сайта от бутона (Sign in/Create a new account) хоризонтален бутон горе в средата на екрана. Използвайте служебният си е-мейл (домейна на @tu-sofia.bg) за регистрация.

При въпроси, свързани с отдалечения достъп, обърнете се към служител на служба "Справочно-информационно обслужване" в БИЦ.

IV. Ръководство за работа с базите данни на БИЦ

  Ръководство за търсене в електронния каталог и базите данни на БИЦ
 

V. Кратки ръководства и учебници за потребители

EBSCOhost User Guide 
EBSCOhost Online Help
Science Direct Quick Reference Guide
SpringerLink Quick Reference Guide 
SCOPUS Quick Reference Guide 

Web of ScienceCore Collection Quick Reference Guide

 

 

Copyright © 2019 ТУ-София - ЦИР