faculties_present_img

Семинар „Дигитална информация и куриране на данни“ в конферентна зала на БИЦ

На 26.10.2022 г.(сряда) в Конферентна зала на Библиотечно-информационен център на Технически университет
от 10.00 до 14.00 часа ще се проведе обучителен семинар:

„Дигитална информация и куриране на данни"

Семинарът е организиран от Български Информационен Консорциум (БИК) - най-голямото обединение на академични библиотеки в страната с 20-годишна история. Основните му цели са да подпомага и насърчава използването на информационни ресурси, да развива информационната грамотност и да предлага продължаваща квалификация.
 
Програмата за професионално развитие на БИК насърчава напредъка на информационното обслужване в дигитална среда, налага високи професионални стандарти и създава конкурентни предимства.

Семинарът е в присъствен формат. Може да заявите Вашето участие най-късно до 24.10.2022 г.,
като попълните следната ЕЛЕКТРОННА ФОРМА:    

 

П Р О Г Р А М А
 
9:00  -  9:50 ч. - Регистрация
 
9:50 - 10:00 ч. - Откриване. Надя Терзиева, Председател на УС на БИК
 
10:00 - 10:30 ч. – Текстови бази от данни
проф. д-р Георги Тупаров, Нов български университет
 
10:30 - 11:00 ч. - Организация и управление на метаданни за ресурсите в Зографската електронна научно-изследователска библиотека
доц. д-р Биляна Яврукова, СУ „Св Климент Охридски“
 
11:00 - 11:30 ч. - Проект „Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм“
доц. д-р Елка Димитрова, Институт за литература, Българска академия на науките
 
11:30 - 12:00 ч. - Специфика на създаването на метаданни за документите от специалните колекции на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
доц. д-р Красимира Александрова, д-р Ваня Аврамова, Мария Бранкова, НБКМ
 
12:00 – 12:30 ч. - Коктейл
 
12:30 – 13:00 ч. - 7 секунди и вече четеш – Дигитална колекция „Редки и ценни издания
Ангелина Гимишева, Мария Стоянова, Нов български университет
 
13:00 – 13:30 ч. - Цифровата библиографска информация и репертоара на Българската възрожденска книжнина (1801-1878)
доц. д-р Марина Енчева, доц. д-р Васил Загоров, УниБИТ
 
13:30 – 14:00 ч. - Българският портал за отворена наука като инструмент за достъп, съхранение и трансфер на научна информация
Йордан Илиев, Национален център за информация и документаци 


Copyright © 2022 ТУ-София - ЦИР