faculties_present_img

НОВ абонамент Information& Knowledge Management на Emerald

  

Уважеми читатели, сключен е целогодишен абонамент за колекция от 12 електронни списания „Information  and Knowledge  Management“, на Emerald Group Publishing, достъпна в мрежата на ТУ - София, на адрес... :

https://www.emeraldgrouppublishing.com/products/ejournal-subject-collections/information-knowledge-management-ejournal-collection

Отделните заглавия се достъпват от подменю: Title listing „Information & Knowledge Management“  v


Колекцията включва:

Digital Policy, Regulation and Governance;
Industrial Management & Data Systems;
Information and Computer Security;
Information Technology & People;
Internet Research;
Journal of Enterprise Information Management;
Journal of Information, Communication and Ethics in Society;
Journal of Intellectual Capital;
Journal of Knowledge Management;
Journal of Systems and Information Technology;
Records Management Journal;
VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems.

*В колекцията могат да се открият пълни текстове на статии и от предходни години!


Някои от тeмите, засегнати в колекцията са:

5G,  Big Data,   Internet of Things,
анализ на данни, защита на данни и лични данни
дигитални валути,  взаимодействие човек-компютър, и др.


Copyright © 2023 ТУ-София - ЦИР