faculties_present_img

Абонамент за 2016 г. за периодични издания в БИЦ ТУ-София

Списък на периодичните издания, получавани по абонамент за 2016 г. в Библиотечно- информационния център на ТУ-София. Посочените български и чужди периодични издания може да намерите в читалня „Периодика“, а за достъп до електронните издания (electronic resource), пишете на hrkoleva@tu-sofia.bg –  Христина Колева.

Периодични издания на български език:

Вестници:

в. Държавен вестник – седмичник
в. Капитал – седмичник,
в. СЕГА – всекидневник
в. Стандарт – всекидневник


Списания:

Computerworld+Networkworld  + CIO
HiComm : Списание за нови технологии и комуникации
Journal of materials science and technology
PC World първото дигитално IT списание в България
АВТО Мото Свят
Автоматика и Информатика
Автотранспортна техника АТТ
ББИА Онлайн
Библиотека 
Български технически каталог
Екологично инженерство и опазване на околната среда
Екология и бъдеще
Екотехника и технологии
Електротехника и електроника
Енерджи ревю
Железопътен транспорт
Икономика
Инженеринг ревю
Инженерни науки
Камиони
Математика
Математика и информатика
Машиностроене и електротехника
МТМ: Машини, технологии, материали
Списание Осем
Статистически годишник на РБ
Текстил и облекло
Фондове, програми, проекти - финансиране, разработване, управление

Периодични издания на чужди езици:

ATZelektronik - Verlag Springer Vieweg ", Springer Fachmedien Wisbaden GMBH (print) - 6
бр./год.
ATZelektronik - Verlag Springer Vieweg ", Springer Fachmedien Wisbaden GMBH  (electronic
resource) – 6 бр./год.
Elevator  World  MAGAZINE – 12 бр./год.
Elevatori, the European Elevator Magazine –  6 бр./год.
IEEE transactions on communications magazine
(electronic resource) – 12 бр./год.
IEEE transactions on consumer electronics  (electronic resource) . – 4 бр./год.
MTZ - Motortechnische Zeitschrift, Verlag Springer Vieweg, Springer Fachmedien Wisbaden GMBH 
(print) – 12 бр./год.
MTZ - Motortechnische Zeitschrift   (electronic resource) - 12 бр./год.
Rundschau für Int. Damenmode Jahresabo – 10 бр./год.

 

Copyright © 2018 ТУ-София - ЦИР