faculties_present_img

До края на месец юни достъп до списанията на American Physical SocietyДо края на месец юни 2018 г. на територията на ТУ-София са достъпни всички списания на Американското физическо общество (American Physical Society) на адрес :

https://journals.aps.org/browse
 
APS е организация с нестопанска цел, която работи за напредъка в областта на физичните науки, и публикува едни от най-престижните рецензирани научни списания по физика (атомна, молекулярна, ядрена физика, кондензирана материя, частици, ускорение, лъчи и др). Колекцията от списания на APS се състои от 16 водещи заглавия, между които:
 
Physical Review Letters   Impact factor /2016/ = 8.462;
Physical Review X   Impact factor /2016/ = 12.789;
и Reviews of Modern Physics    Impact factor /2016/ = 36.917.

Инфромационна брошура PDF формат.


Copyright © 2019 ТУ-София - ЦИР