faculties_present_img

На 9 и 10 май информационни семинари за докторанти и преподаватели в БИЦЗаповядайте в Библиотечно-инфромационния център на ТУ-София:

на 9 май (сряда) от 13.00 часа, 2 етаж БИЦ 
 „Семинар по информационна компетентност за преподаватели и докторанти“ 

воден от представител от НАЦИД (Национален център за информация и документация), засягащ електронните административни услуги на НАЦИД, справките, които изготвят и доставката на документи от страната и чужбина. 
Програма за 9 май

 
На 10 май (четвъртък) от 13.00 ч., 2 етаж БИЦ 
 "Web of Science - търсене на полезна научна информация и възможност за публикуване на собствено изследване"

засягащ възможностите на платформата Web of Science за търсене и анализиране на научна информация, както и съвети как да публикуваме успешно. Лектор: Румяна Соколова-Димитрова, официален обучител за работа с продуктите на Clarivate Analytics (нови собственици на отдел “Интелектуална собственост и наука“ на Thompson Reuters) за България.
Програма за 10 май


Copyright © 2019 ТУ-София - ЦИР