faculties_present_img

Достъп до популярни списания и вестници от сдружение на НЧ Хемус

Уважаеми читатели,
българска онлайн библиотека към Сдружение на народните читалища "Хемус" ни предоставя достъп (за 1 година) до дигитална библиотека с популярни и научнопопулярни списания, вестници, аналитични списания, публицистика, и др.Достъпът се осъществява от адрес: https://hemuslibrary.com/   горе в дясно Login със следните данни:

username: tu-sofia.bg
password: 029653910


Copyright © 2019 ТУ-София - ЦИР