faculties_present_img

Пробен достъп в ТУ до Indian Journals до 28 февруари

Уважаеми читатели, за периода 8 - 28 февруари 2017 г. в ТУ-София чрез платформата http://www.indianjournals.com е предоставен пробен достъп до колекциите:

Applied Science and Technology collection (60 списания) и
Business Economics and Management collection (46 списания)

 
Издателят Diva Enterprises Pvt. Ltd. (DE) е един от пионерите в Индия, който разработва, разпространява и предоставя персонализирани информационни и научни продукти и услуги за академичната общност и рекламира индийските научни списания по целия свят. Участва в създаването на Indian Citation Index (ICI) – база данни с резюмета и цитатна информация на голяма част (над 1000) от индийските списания.

Начини на работа:
а) Полета за търсене
Може да използвате полета за търсене на началната страница на http://www.indianjournals.com , като от изведените резултати, тези с иконка PDF могат да бъдат разглеждани и запазени, а тези с Bye PDF не са в нашия абонамент.
 
б) интерактивен азбучен списък на колекциите
Ако предпочитате, може да използвате интерактивните списъци на колекциите по-долу > заглавна страница на списанието> ляво вертикално меню бутон „Archive” > Show All Issues > Volume > списък със статии > статия > бутон накрая на статията.

 Интерактивен списък на списания от колекцията Applied Science and Technology
 Интерактивен списък на списания от колекцията Business Economics and Management

 


Copyright © 2018 ТУ-София - ЦИР