faculties_present_img

Пробен достъп до Academic Search Ultimate на EBSCO до 23 март 2017


Уважаеми читатели,

от 24 януари до 23 март 2017 г. е организиран временен достъп до базата с данни Academic Search Ultimate“   на EBSCO. Достъпът е интегриран в достъпа, който вече имаме до EBSCOhost на територията на ТУ-София.

 „Academic Search Ultimate“ е най-богатата пълнотекстова академична колекция, съдържаща над 11 000 рецензирани списания в пълен текст, като 6 200 от тях са индексирани в Scopus и Web of Science. Комбинацията от академични периодични издания, доклади, книги и видео материали отговаря на потребностите на научната общност в почти всички области на познанието, от астрономия, биомедицина, технически науки, здравеопазване до математика, физика, химия и мн. др.

Повече от 60 000 видео филма са включени от Associated Press, като те излизат на страницата с резултати след търсене. Обновявана ежемесечно, тази колекция от видео филми на водещите  новинарски агенции включва записи от 1930 г. до днес и помага на студентите да  допълват изследванията си.

Брошура с информация и кратко ръководство за работа.


Copyright © 2018 ТУ-София - ЦИР